Deklaracje na zagospodarowanie odpadów komunalnych
Jeżeli wypełniali już Państwo deklarację na zagospodarowanie odpadami komunalnymi na danej nieruchomości, prosimy korzystać z poniższego Panelu Klienta, który umożliwia poprawianie oraz wypełnianie kolejnych deklaracji na daną nieruchomość.
Panel Klienta (dla posiadaczy już wprowadzonych i zakończonych deklaracji)
Jeżeli nie złożyli Państwo deklaracji na zagospodarowanie odpadami komunalnymi konieczne jest skorzystanie z poniższego kreatora deklaracji, w którym wybieramy rodzaj nieruchomości i wypełniamy kolejne pola w następnych krokach.
Wybierz rodzaj nieruchomości, na którą chcesz złożyć PIERWSZĄ deklarację na gospodarowanie odpadami komunalnymi
Deklarację można podpisać ręcznie lub podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP.

Deklaracje podpisane ręcznie należy składać w siedzibie:
  • Urzędu Gminy w Czerwonaku, ul. Źródlana 39, Kancelaria,
  • Zespołu ds. Gospodarki Odpadami w Koziegłowach, ul. Piaskowa 1, pokój 124.
Deklaracje podpisane podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym ePUAP należy składać:
  • mailowo na adres: bok@odpady.czerwonak.pl ,
  • przez platformę ePUAP na adres skrytki:  /4et139pfnh/SkrytkaESP .
W przypadku braku możliwości przygotowania deklaracji elektronicznie lub jej wydrukowania pomocą służą pracownicy Zespołu ds. Gospodarki Odpadami, którzy będą dostępni dla mieszkańców i przesiębiorców:
  • w siedzibie Transkomu w Koziegłowach przy ul. Piaskowej 1, pok. 124,
    w poniedziałki w godzinach od 9:30 do 17:00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 7:30 do 14:30
  • w siedzibie Urzędu Gminy Czerwonak przy ul. Źródlanej 39,
    w poniedziałki w godzinach od 12:00 do 17:00 oraz w czwartki w  godzinach od 8:00 do 12:00.
W przypadku problemów związanych z wypełnieniem deklaracji prosimy kontaktować się z pracownikami Zespołu ds. Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Czerwonak pod numerem telefonu 61 65 44 299 lub na adres mailowy bok@odpady.czerwonak.pl


created by designers DTS™ technology
v. 1.6.3
0.00276 sek.